parhaatnetticasinot.org Back to Top

Säännöt ja ehdot

Kun käytät tätä verkkosivustoa, (Sivusto), hyväksyt samalla säännöt ja ehdot (Säännöt), kuten alla on määritelty. Ehdot sisältävät erittäin tärkeitä tietoja kaikista tällä sivustolla julkaistujen sisältöjen omistusoikeuksista, sivuston omistajan vastuusta (me, meistä) sisällön suhteen, kolmannen osapuolen sisällöistä sekä vastuuvapauslausekkeesta.

Ole ystävällinen ja lue Säännöt huolellisesti ja perehdy myös tietosuojakäytäntöön ennen sivuston käytön aloittamista. Kun alat käyttää sivustoa, se merkitsee, että olet hyväksynyt Säännöt ja sitoudut noudattamaan niitä aina sivustolla asiointisi yhteydessä. Jos et halua alkaa noudattaa Sääntöjä, ei sinun tule käyttää Sivustoa.

Sivustolle pääseminen

Emme voi taata, että Sivusto tai mikään sinne sijoitettu sisältö olisi aina saatavilla vailla minkäänlaisia rajoituksia tai mahdollisia keskeytymisiä. Meillä on oikeus keskeyttää, peruuttaa, lopettaa tai muuttaa mitä tahansa sivustolla olevaa sisältöä vailla ennakkoon annettua ilmoitusta.

Emme ole vastuussa tai korvausvelvollisia, jos jokin sivuistamme ei ole käytettävissä jonain tiettynä aikana tai minkä tahansa ajanjakson verran. Meillä on oikeus rajoittaa sivuston tai minkä tahansa sille sisältyvän palvelun saantia kenen kohdalla hyvänsä, millä tahansa maantieteellisellä alueella, minä tahansa aikana.

Emme takaa virheettömien tietojen saatavuutta

Olemme valmistaneet ja koonneet sivujemme sisällön huolellisesti parhaan kykymme mukaan. Sovellettavissa olevan lain sallimissa rajoissa pidätämme oikeuden hylätä kaikki suorat ja epäsuorat takuut, joiden sisältämä informaatio liittyy johonkin Sivustolla olevaan aineistoon.

Koska Sivuston sisältö on luonteeltaan nopeasti muuttuvaa, ei meillä ole minkäänlaista vastuuta korvata minkäänlaisia vahinkoja tai menetyksiä, jotka johtuvat sivustolta löytyvästä aineistosta joko suoraan tai epäsuoraan, ja jotka ovat epätarkkoja, epätäydellisiä tai jo vanhentuneita.

Virukset

Emme voi taata, että kaikki Sivustoon liittyvät osat ovat täysin turvallisia ja vailla minkäänlaisia vikoja, vaurioita, haittaa aiheuttavia ohjelmia tai viruksia. Koska internetin kautta levitettävään ja saatavaan tietoon kuuluu luonteenomaisesti mahdollisuus erilaisiin riskeihin, emme ole millään tavalla korvausvelvollisia haitoista, joita voi aiheutua madoista, viruksista, haitallisesta koodista tai tämän kaltaisten tekijöiden aiheuttamista tietojen menetyksestä tai vahingoista koneelle tai ohjelmistoille.

Suosittelemme kaikkia käyttäjiämme lataamaan koneelleen ajanmukaiset ja kattavat virustorjuntaan tarkoitetut ohjelmistot ja pitämään huolta niiden päivittämisestä.

Immateriaalioikeudet

Kaikki mahdollinen tällä sivustolla julkaistu sisältö kuuluu yksinoikeudella meille. Termi ”sisältö” pitää sisällään kaiken tekstin, kuvat, grafiikat, liikkuvat kuvat sekä ohjelmistot ja koodin. Sisällön omistaminen määräytyy suomalaisten tekijänoikeuslakien mukaisesti ja asianmukaisia lain pykäliä soveltamalla.

Sinulla ei ole minkäänlaista oikeutta kopioida, levittää tai millään tavalla käsitellä mitään sivustolla olevaa sisältöä tai käyttää sitä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen ilman erikseen myöntämäämme kirjallista lupaa. Jos haluat hankkia luvan edellä mainitun kaltaiseen sisällön käyttämiseen, on sinun aina hankittava se etukäteen ennen tietojen tai materiaalien käyttöönottoa.

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojamme on osa sääntöjä ja ehtoja, joiden käyttöön sitoudut sivustoa käyttäessäsi. Voit lukea lisää tietosuojaamme liittyvistä asioista napsauttamalla tätä linkkiä. Kun tulet sivustolle ja selailet sitä, olet samalla tietoinen internetin käyttöön liittyvistä riskeistä. Mitkään internetissä tapahtuvista toiminnoista eivät ole koskaan sataprosenttisen turvallisia, joten sinun tulee ottaa tämänkaltaiset riskit huomioon missä tahansa sivustolla asioidessasi. Sinun tulee tiedostaa, että kaikki sivustolle lähettämäsi tiedot on mahdollista siepata tai lukea kolmannen osapuolen toimesta. Tämä voi tulla kyseeseen myös sellaisissa tapauksissa, joissa tiedon lähetys on salattu.

Teemme omalta osaltamme kaiken mahdollisen, jotta sinun tietosi ovat sivustollamme turvassa. Emme kuitenkaan voi hallita kaikkea verkossa tapahtuvaa liikennettä, joka ei kohdistu suoranaisesti omille sivuillemme. Tämän vuoksi verkkoasioinnin parissa on syytä pitää aina huolta tärkeistä ja arkaluontoisista tiedoista sekä noudattaa normaaleja verkon käyttöön liittyviä varotoimenpiteitä. Erityisesti tämä korostuu käytettäessä sivustoja jaettujen verkkojen kautta.

Linkit kolmansien osapuolten sivustoille

Meidän sivustollamme on linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille verkkosivustoille. Näillä sivustoilla on omat käyttöön liittyvät sääntönsä ja ehtonsa, joten suosittelemme sinua lukemaan huolellisesti myös nämä ehdot ennen näiden kolmansien osapuolten omistamien ja hallinnoimien sivujen käytön aloittamista.

Meillä ei myöskään ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa mihinkään näillä sivustoilla esiintyviin tietoihin, joten emme tämän vuoksi ole millään tavalla vastuussa tietojen oikeellisuudesta, ajanmukaisuudesta tai paikkansapitävyydestä. Kaikki näillä sivuilla esitetyt tiedot sekä niillä tehtävät toiminnot ovat yksinomaan näiden sivustojen omistajien sekä niitä ylläpitävien tahojen vastuulla.

Vastuun rajoitus

Emme ole millään tavalla vastuussa mistään mahdollisista vahingoista, joita sinulle saattaa koitua sivustoa käyttäessäsi tai hyödyntäessäsi sivustolle tallennettua informaatiota tai siellä julkaistavia tietoja. Teemme aina parhaamme pitääksemme tällä sivustolla esiintyvät linkit, sieltä löytyvät artikkelit sekä niihin liittyvät yksityiskohdat ajan tasalla. Emme kuitenkaan voi olla missään määrin vastuussa minkäänlaisista virheistä tai mahdollisista epätosista yksityiskohdista, jotka johtuvat kolmannen osapuolten tekemistä päivityksistä tai heidän antamastaan informaatiosta. Edellä mainituista syistä johtuen emme voi taata tämän sivuston sisällön laadun tyydyttävyyttä mihinkään erikseen mainittuun käyttötarkoitukseen.

Sivusto on luotu vain tiedon jakamisen näkökulmasta sekä informatiivisiin tarkoituksiin, eikä meillä ole tarkoituksena sen yhteydessä tarjota nyt tai vastaisuudessa mitään rahapeleihin liittyviä palveluja. Emme näin ollen ole vastuussa mistään mahdollisista tappioista tai kuluista, joita saatat kokea sivuilla käytyäsi ja seurattuasi linkkejä tai bannereita, jotka vievät sinut eteenpäin jonkin kolmannen tahon tarjoamalle sivustolle.

Vastuullinen uhkapeli

Meidän suosituksemme on, että pelaat aina vastuullisesti. Pelaaminen on ajanvietettä ja viihdettä, eikä sitä tule koskaan ajatella keinona ratkaista taloudellisia ongelmia tai ansaita rahaa. Alaikäisten ihmisten on laitonta harrastaa mitään uhkapelaamisen muotoa Suomessa. Jos sinusta tuntuu, että sinulla on ongelmia pelaamisesi kanssa, tai käytät siihen liikaa rahaa tai aikaa, suosittelemme ottamaan yhteyttä johonkin auttavaan tahoon. Suomessa toimii lukuisia eri tahoja, jotka auttavat ongelmapelaajia monin eri tavoin. Voit ottaa näihin tahoihin yhteyttä jo siinä vaiheessa, kun epäilet alkavaa ongelmaa pelaamisen suhteen.

Eräs auttavista tahoista on www.peluuri.fi. Voit ottaa sinne yhteyttä hyvin monella eri tavalla, esimerkiksi soittamalla, chattaamalla, sähköpostitse tai käymällä peliklinikalla. Sivustolla voi myös tehdä testin, jonka avulla on helppo saada osviittaa oman pelaamisen ongelmakohdista. Sivuston kautta löytyy myös vertaistukea. Voit myös hankkia lisää tietoa peliongelman tunnistamisesta, sen syistä, riskitekijöistä sekä erilaisten ongelmatilanteiden kehittymisestä.

Jos koet pelaamisen aiheuttavan ongelmia joko sinulle itsellesi tai läheisillesi, on sinulla useita eri keinoja hillitä pelaamista. Pelisivustoille voi asettaa itse pelaamiskieltoja joko tietylle ajanjaksolle tai pysyvästi. Voit myös asettaa pelitileille talletusrajoja ja erilaisia pelaamiseen liittyviä rajoituksia. Jos mikään muu ei auta, voit myös estää pelisivustojen käytön laitteeltasi. Tämä on hyvä keino myös varmistaa, että alaikäiset pelaajat eivät pääse millekään pelisivustolle.

Sovellettava lainsäädäntö

Näihin ehtoihin sovelletaan suomalaista lakia, ja riita-asian osapuolet toimivat täten yksinomaan suomalaisten tuomioistuinten toimesta.

Muutokset käyttöehdoissa

Meillä on täysi oikeus tehdä oman harkintamme mukaan mitä tahansa muutoksia näihin Sääntöihin. Jos päätämme muuttaa joitakin kohtia sisällössä, emme ole velvoitettuja antamaan näistä toimenpiteistä minkäänlaista etukäteisilmoitusta. Suosittelemmekin lämpimästi, että vierailet näillä sivuilla säännöllisesti ja käyt tarkistamassa, onko joihinkin ehtojen kohtiin tullut muutoksia.